Od 1 kwietnia 2015 roku zmianie ulegnie wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. Informacje na ten temat można odszukać w projekcie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zamieszczonym na stronie internetowej www.mpips.gov.pl .

W zależności od grupy ryzyka składki będą wynosić od 0,40% (dotychczas 0,67%) do 3,60% (dotychczas 3,86%). Powyższe zmiany spowodują więc obniżenie stopy procentowej składki […]