foto Edyty 585

Wielu młodych rodziców nie ma świadomości, że mogą zmienić imię swojego dziecka nawet po zarejestrowaniu go w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Czasami młodzi rodzice nadają dziecku imię i po pewnym czasie stwierdzają, że nadali je zbyt pochopnie, nieopatrznie i chcieliby je zmienić. Nie wiedząc, że mają taką możliwość , z rezygnacją przyjmują swój nieprzemyślany wybór. Zupełnie niepotrzebnie.

Możliwość zmiany imienia i nazwiska, które są jednymi z danych identyfikujących osobę, jest stosunkowo ograniczona. Jednak zmiany imienia (imion) niemowlaka lub kolejności nadanych imion można dokonać w tzw. trybie uproszczonym. Warunkiem koniecznym do jego zastosowania jest zgłoszenie takiej zmiany w ciągu sześciu miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka. Dokonuje się tego w obecności kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula, w formie pisemnej, informując o zmianie imienia bądź imion dziecka. Taką możliwość przewiduje Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, art. 70, która weszła w życie z dniem 01.03.2015 roku. Nie jest przy tym wymagane podanie żadnego uzasadnienia takiej zmiany. Nowe imię, tak jak i pierwotne nie może jednak być w formie zdrobniałej, mieć charakteru ośmieszającego lub prześmiewczego.