kasa fiskalna

Każdy podatnik, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT musi ewidencjonować obrót i kwotę podatku z tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2014 r. przewiduje jednak możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej dla podatników, którzy wszystkie zapłaty za wykonane usługi otrzymują na rachunek bankowy lub rachunek w kasie oszczędnościowo-kredytowej. Należy jednak uważać, ponieważ bardzo łatwo stracić prawo do tego zwolnienia.

 

Możliwa akceptacja przelewu bez kasy fiskalnej

Zgodnie z § 2 ust. 1 i pozycji 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 7 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących podatnik ma prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, jeśli należności za wszystkie usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych są opłacane przelewem na rachunek bankowy lub konto w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Jest jednak dodatkowy warunek: z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. W praktyce oznacza to, że taka wpłata powinna być opatrzona tytułem przelewu jednoznacznie informującym za co została dokonana.

 

Uwaga na zaliczki!

Przepisy przytoczone wyżej znacznie ułatwiają pracę przedsiębiorcom, którzy wszystkie płatności przyjmują w formie przelewów bankowych. Należy jednak być bardzo uważnym, gdyż w przypadku gdyby taki podatnik przyjął od klienta (osoby fizycznej), dla którego planuje wykonać usługę zaliczkę w formie gotówki, to taka wpłata podlega już zaewidencjonowaniu na kasie fiskalnej. Prawo do zwolnienia z kasy utraci też przedsiębiorca, który przyjmie imienny przekaz pieniężny od klienta, osoby prywatnej.

Ze zwolnienia ze względu na sposób zapłaty można korzystać bez względu na wysokość osiąganych obrotów. Należy jednak pamiętać, że przepisy te obowiązują jedynie do 31 grudnia 2016 roku