Kiedy paragon może być podstawą zapisów w księdze podatkowej?

 

Dowody księgowe, które mogą stanowić podstawę do wpisu do księgi podatkowej określa §12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1037). Są to m.in. faktury, faktury VAT RR. Rachunki, dokumenty celne. Zgodnie z § 13 rozporządzenia […]