2015-03-05 15.50.11_resized

Nowelizacja ustawy o VAT od 1 lipca 2015r –duże zmiany dla fundacji

Od 1 lipca 2015 roku ma zacząć obowiązywać znowelizowana ustawa o VAT. Oprócz zmian w zakresie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, wprowadza ona istotną zmianę art. 86 ustawy o VAT, która ma wejść w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku. Dla większości podatników prowadzących działalności gospodarcze może ona w ogóle nie zostać zauważona, gdyż może nie mieć wpływu na ich działalność. Jednak będzie ona miała duże znaczenie dla fundacji, które jednocześnie prowadzą działalność statutową, niepodlegającą ustawie o VAT oraz działalność gospodarczą już pod tę ustawę podlegającą.

Do tej pory podmioty, w których jednocześnie występowała działalność niepodlegająca ustawie o VAT oraz objęta ustawą o VAT, sugerując się Orzeczeniem NSA nr I FSK 659/10 z dnia 8 kwietnia 2011 roku, od całości swoich kosztów administracyjnych, których nie można było wprost przypisać do jednego z tych dwóch rodzajów działalności, odliczały całość podatku naliczonego wykazywanego na fakturach. Po nowelizacji sytuacja taka będzie już niedopuszczalna. Podatek VAT będzie można odliczyć od wydatków tylko w takim zakresie, w jakim wydatki te będzie można przyporządkować działalności podlegającej VAT (zgodnie z dyrektywą 2006/112/WE).

Nie wiadomo jeszcze jakie stanowisko zajmą w tej sprawie organy podatkowe, ale może to pociągać za sobą konieczność precyzyjnego przypisywania kosztów administracyjnych do działalności opodatkowanej bądź też niepodlegającej pod ustawę o VAT. Z praktycznego punktu widzenia jednak może to wcale nie być proste, gdyż może być trudno jednoznacznie stwierdzić jaki procent np. powierzchni biurowej w danym miesiącu jest powiązany z danym rodzajem działalności.

Innym wyjściem może być całkowita rezygnacja z możliwości odliczania VAT od kosztów administracyjnych, których nie da się rzetelnie przypisać do działalności podlegającej VAT.