Od 1 kwietnia 2015 roku zmianie ulegnie wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. Informacje na ten temat można odszukać w projekcie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zamieszczonym na stronie internetowej www.mpips.gov.pl .

W zależności od grupy ryzyka składki będą wynosić od 0,40% (dotychczas 0,67%) do 3,60% (dotychczas 3,86%). Powyższe zmiany spowodują więc obniżenie stopy procentowej składki dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatnika niepodlegającego wpisowi do ewidencji REGON z 1,93% do 1,80%.

Składkę wypadkową ustaloną według nowej skali podatnicy rozliczą po raz pierwszy w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych do ZUS za kwiecień 2015 r a opłacą w maju 2015 r.